Soe_eng_by_kvadrat

Et kulturlandskab under forandring

Et kulturlandskab under forandring Projektet ”Et kulturlandskab under forandring” omhandler reetableringen af Kolindsund Sø, som fremtidigt udviklingsgrundlag for området Kolindsund. Området Kolindsund ligger midt på Djursland og blev tørlagt i perioden 1872-1879 med etableringen af et omfattende kanal- og pumpesystem. Det tidligere sund- og efterfølgende […]

Krydset_ballon

Produktion, Rekreatio og Ny Æstetik

Produktion, rekreation og æstetik Projektet, Produktion, rekreation og ny æstetik – Hybridlandskab imellem produktion og rekreation – Fremadrettet vil det danske landskab ændre udtryk, understøttende en grøn- nere energiforsyning. En omstilling af de danske kraftvarmeværker imod biobrændsel vil nationalt bevirke en markant reduktion, igennem en cyklusmæssig binding […]

index_small

En shelterenhed til befæstningsruten

En shelterenhed til befæstningsruten Projektet  ”En shelterenhed til Befæstningsruten” omhandler udviklingen af en shelterenhed til befæstningsruten omkring København. I 1807 igangsatte den danske stat befæstningen af København. Københavns befæstning er blandt danmarkshistoriens største anlægsarbejder, og er af flere omgange blevet omlagt og moderniseret. Krigen kom […]

visualisering_0_hjemmeside

Amagerbanen, containerbebyggelse

Amagerbanen, containerbebyggelse Projektet “amagerbanen – containerbebyggelse” omhandler udvikling af containerbebyggelse i forbindelse med Amagerbanens tidligere forløb på Amager. Amagerbanen strakte sig fuldt udbygget fra Islandsbrygge til Dragør og har efterladt sig tydelige spor i byen og landskabet. Strækningen fra Faste Batteri til Øresund Metro fremstår i […]